PEMA mbështetet nga përkrahja e donatorëve zemërgjerë, në mënyrë që të sigurohen shërbime për disa nga fëmijët më të cenueshëm në Kosovë. Në të gjitha qendrat, PEMA operon me një staf të vogël ekipor.

Orët praktike dhe puna vullnetare në qendra janë të mundshme nganjëherë. Për të mësuar më shumë për shërbimet tona, për t’u bërë vullnetarë, ose për t’na përkrahur ose dhuruar donacion, ju lutemi ta kontaktoni zyrën kryesore duke dërguar e-mail në: pema.kosova@gmail.com ose duke telefonuar zyrën, në numrin: +377 44 491 623.

Zyra jonë e Prishtinës ka këtë adresë:  Lidhja e Prizrenit, Nr: 21/1, 10000 Prishtinë

Qendrat tona të kujdesit ditor kanë adresat në vijim:
Peja:  Rr. “Filip Shiroka” – Pejë;   Tel: 039 422 092
Gjilan: 7 Shtatori, Nr. 2;  Tel: 0280 321 002
Ferizaj:  Rr. Cen Dugolli, Nr. 1, 70000 Ferizaj;  Tel: 0290 326 73
Prizren: Aleksander Flamingu pa numer, QKMF Nr. 1 Prizren; Tel: 029230648

Nëse keni dëshirë të dhuroni donacion, mund ta bëni në: 
Emri I llogarisë: QENDRA E KUJDESIT DITOR PEMA
Numri I llogarisë.: 1110337682000183
IBAN no.: XK051110337682000183
SWIFT code: MBKOXKPRXX

Advertisements